Windykacja międzynarodowaWindykacja międzynarodowa

INKASSO JAWORNICKI - Windykacja Zielona GóraINKASSO JAWORNICKI - Windykacja Zielona Góra

Firma INKASSO JAWORNICKI w szczególności specjalizuje się w międzynarodowej windykacji należności transportowych zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Współpracujemy z wieloma kancelariami partnerskimi w całej Europie zapewniając wysoką skuteczność oraz profesjonalność usług. Zaufało nam kilkaset firm z branży transportowej.

Zakres naszych usług:
- windykacja krajowa - 10%
- windykacja międzynarodowa - 10%
- monitoring faktur- do negocjacji
- zastępstwo procesowe w kraju i zagranicą – do negocjacji

O firmie

skutecznie i kompleksowo

Firma INKASSO-JAWORNICKI zapewnia skuteczne oraz kompleksowe działania na rzecz przedsiębiorstwa klienta w kwestii międzynarodowej windykacji należności.

Skupiamy młodych, kreatywnych i dynamicznych radców prawnych, których charakteryzuje bogata wiedza prawnicza, duże doświadczenie, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Wierzymy, że ewentualna współpraca z Firmą INKASSO-JAWORNICKI oraz zespołem radców prawnych przyniosłaby Państwu znaczne korzyści poprzez obniżenie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, rozwiązanie problemu niezapłaconych należności, zapewnienie fachowej obsługi prawnej i gwarancję jakości świadczonych usług.

Chcielibyśmy Państwu zaproponować nowe formy współpracy polegające na bezprowizyjnej kompleksowej obsłudze i kontroli terminowości spłat płatności od Państwa klientów w ramach stałego abonamentu niezależnie od ilości przekazanych spraw oraz standardowej windykacji prowizyjnej.

W przypadku zlecenia windykacji należności, naszym atutem jest niskie wynagrodzenie prowizyjne od wyegzekwowanych kwot i brak opłat wstępnych za przyjęcie sprawy do postępowania polubownego. Uważamy, że jest to najuczciwsze rozwiązanie, jakie możemy Państwu zaproponować.

powrót do menu

Kontakt

zapraszamy do konsultacji

 • telefon

  068 422 10 66

  fax

  068 422 71 50

 • telefon komórkowy

  693 966 688

 • adres firmy

  INKASSO-JAWORNICKI

  ul. Agrestowa 13 lok. 14
  65-780 Zielona Góra
  Polska

 • sprawdź jak do nas dojechać

  mapa dojazdowa

  mapa dojazdowa
 

Monitoring faktur - abonament

bezprowizyjnie i wygodnie

Współpraca polegającą na bezprowizyjnej kompleksowej obsłudze i kontroli terminowości spłat płatności od Państwa klientów w ramach stałego abonamentu niezależnie od ilości przekazanych spraw.

W ramach usługi „Monitoring faktur” w Państwa imieniu prowadzony może być monitoring spłat należności co do wszystkich klientów, którym upływa termin płatności, jak również po określonym terminie - windykacja należności prowadzona w dotychczasowym zakresie, jednakże bez naliczania prowizji od wyegzekwowanej kwoty.

Nasza propozycja ma za zadanie całkowicie odciążyć Państwa od konieczności kontrolowania spłat należności od kontrahentów, pilnowania terminów jak również negocjacje co do spłat w ratach.

Nasza usługa jest skierowana do przedsiębiorców, którzy - z uwagi na masowy charakter prowadzonej działalności – nieustannie borykają się z problemem nieterminowego regulowania należności przez swoich klientów. Jest to chyba najkorzystniejsza formą zarządzania Państwa należnościami, gdyż łączy ze sobą profesjonalnie prowadzoną przez doświadczonych prawników monitoring następnie windykację z elementem ekonomicznym ułatwiającym podjęcie decyzji o przekazaniu sprawy do windykacji, jakim jest fakt nie pobierania prowizji od wyegzekwowanych kwot.

Nasza oferta w ramach abonamentu miesięcznego obejmuje:

 1. Monitoring wierzytelności

  Monitoring należności to najnowsza i bardzo skuteczna usługa firmy INKASSO. Model naszych działań powstał w wyniku doświadczeń, które zebraliśmy dzięki prowadzeniu spraw windykacyjnych na rzecz naszych Klientów, działających w najróżniejszych branżach. Usługa ta pozwala niezwykle szybko i skutecznie określić rzeczywiste szanse uregulowania istniejącej należności, monitorując stan każdego konkretnego zobowiązania na bieżąco i nie dopuszczając do wielomiesięcznych opóźnień ze strony kontrahentów. Na tym etapie przypominamy Państwa wierzycielom o terminach płatności, w następstwie wysyłane są kolejne upomnienia i prowadzone są ewentualne negocjacje spłat. Po wskazanym przez Państwa czasie ( miesiąc po upływie terminu płatności) wszczynamy standardową procedurę windykacyjną.

 2. Windykacja polubowna bezprowizyjna

  Po 30 dniach po upływie terminu płatności oraz zgodnie z ewentualnymi wytycznymi z Państwa strony wszczynamy standardowe postępowanie windykacyjne bez naliczania prowizji po skutecznym wyegzekwowaniu długu, niezależnie od terminu przedawnienia oraz wysokości wierzytelności, jak i ilości pakietu spraw.

 3. Przekazanie pieczęci prewencyjnej w okresie abonamentu

  Pieczęć prewencyjna jest podstawowym narzędziem przestrzegającym kontrahentów przed zaleganiem z płatnością za fakturę. Udostępniona pieczęć, którą asygnowane są faktury informuje Państwa klientów o skutkach nieuregulowania należności w terminie.

 4. Postępowanie sądowe oraz egzekucyjne

  W razie braku woli spłaty przez dłużnika zadłużenia, poprzedzone monitami oraz etapem windykacji polubownej, zgodnie z Państwa dyspozycją kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

  Koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego w postępowaniach gospodarczych płatne są wyłącznie w sytuacji ich wyegzekwowania od dłużnika, czyli jeżeli nasze działania będą nieskuteczne nie należy nam się żadne wynagrodzenie. Natomiast koszty sądowe wniesienia pozwu przelewają Państwo na wskazany rachunek bankowy sądu.

powrót do menu  

Windykacja polubowna- prowizyjna

elastycznie i wygodnie

W przypadku braku zainteresowania Państwa usługą abonamentową przyjmujemy pojedyncze zlecenia windykacji należności, naszym atutem jest niskie wynagrodzenie prowizyjne płatne wyłącznie od wyegzekwowanych kwot i brak opłat wstępnych za przyjęcie sprawy. Kwota wynagrodzenia prowizyjnego jest indywidualnie negocjowana i uzależniona jest od kwoty dochodzonego roszczenia i upływu czasu od terminu płatności. Spłata zadłużenia następuje na konto wierzyciela, czyli na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

powrót do menu  

Windykacja spraw po bezskutecznych egzekucjach

Windykacja wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej w naszej firmie opiera się na trzech etapach postępowania:

 1. Postępowanie polubowne przedegzekucyjne, w ramach którego wieloma wypracowanymi przez lata technikami dążymy do odzyskania wierzytelności. Jednakże, jeżeli ten etap postępowania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, na wyraźne życzenie naszego Klienta skierujemy sprawę na drogę
 2. Postępowania egzekucyjnego, na tym etapie odzyskiwania należności bierzemy czynny udział w czynnościach przeprowadzanych przez komorników, dbając o to, aby jak najbardziej zabezpieczyć interesy naszych Klientów i ostatecznie doprowadzić do odzyskania wierzytelności wraz z kosztami postępowania sądowego, komorniczego oraz należnymi odsetkami
 3. Postępowanie upadłościowe i układowe. Często zdarza się tak, że dłużnicy zostają postawieni w stan upadłości. Upadłość w polskim prawie występuje w dwóch opcjach: układowej oraz likwidacyjnej. Zarówno w postępowaniu układowym jak i likwidacyjnym występuje potrzeba ciągłego kontaktu z dłużnikiem lub syndykiem, w celu sprawowania kontroli, czy prawidłowo realizują interesy naszych Klientów. Na wyraźne życzenie naszego Klienta sprawujemy ciągły nadzór nad działaniami tych podmiotów, dbając o to, aby możliwie jak najlepiej wyegzekwować zgłoszone do upadłości wierzytelności
powrót do menu  

Postępowania sądowe

Proponujemy również kierowanie spraw do postępowania sądowego gospodarczego. W tym przypadku, nie pobieramy opłat wstępnych, jak również nie pobieramy kosztów zastępstwa procesowego z góry. Koszty te egzekwowane są od dłużnika.

Warunki podjęcia współpracy:

 • Windykację prowadzimy w oparciu o zawartą umowę, której warunki ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Wzór umowy przesyłamy w załączeniu.
 • Poszczególne sprawy prowadzone są na bazie zlecenia do którego wierzyciel dołącza kopie faktur, zleceń, etc.
 • Dokumenty można przesłać faksem, drogą elektroniczną lub pocztą.
powrót do menu

Dokumenty

pliki do pobrania

powrót do menu